Welcome!


Donation/捐赠

Please contact Nie Pan or any board member to donate and help Zhejiang Association. You can also mail the donation (no cash) directly to: Zhejiang Association, 6290 Abbots Bridge Road, Suite 602, Duluth, GA 30097.
Thank you

Current ZAGA Donation Infomation:

Donor NameAmount($)Donation Date

2015 Donation
ZTE 60011/19/2015
Chinese Business Association of Atlanta20011/10/2015
Atlanta International Education Group 2009/12/2015
Atlanta1682009/12/2015
Master Furniture/Mao XinXin 2009/12/2015
Anna Sun1009/12/2015
Painting (donated by Yan Kan) Auction -Ping Chen8001/27/2014
Atlanta International Education Group8002/7/2015
Kids R Kids China/Frank Su8002/7/2015
Peace Industry Group, Inc5002/7/2015
Jian Zhou5002/7/2015
123 Mortgage Co./ Lynn Shen3002/7/2015
Metro City Bank3002/7/2015
Yun Xu3002/7/2015
Qing Shi 3002/7/2015
Wendy Wu2002/7/2015
Vistaray USA, Inc2002/7/2015
G Ji Agency LLC2002/7/2015
Triangle Accountin2002/7/2015
Star Education Center2002/7/2015
Nie Pan2002/7/2015
Xi Lin & Ping Chen2002/7/2015
Atlanta 1681682/7/2015
Bei Li1002/7/2015
Chao Li1002/7/2015
Yuling Hong1002/7/2015
Yun Shen1002/7/2015
Guoshen Lin 1002/7/2015
Meifeng Wu 1002/7/2015
Anna Sun1002/7/2015
2014 Donation
Charles Jin/CJI Group4000.001/27/2014
摄影作品(donated by Charles Jin) Auction - Gaochao Li1050.001/27/2014
画扇(donated by Yan Kan) Auction - Xiao Chen800.001/27/2014
Kevin Ying500.001/27/2014
Jin Jin/JINJIN Consulting Center500.001/27/2014
Jim Fan and Kathy Zhang300.001/27/2014
Ping Chen / Xi Lin200.001/27/2014
Yu Tang / Yaoxin Wu200.001/27/2014
Spring Metal Recycling LLC200.001/27/2014
Atlanta 168100.001/27/2014
Qing Shi100.001/27/2014
Monica Wu, P.C.100.001/27/2014
Bei Li/Yiwen Wu100.001/27/2014
Ying Song100.001/27/2014
Gaochao Li/Xiaomei Chen100.001/27/2014
Suzanne Poon100.001/27/2014
Yuemei Sun100.001/27/2014
Xiaoling He/metlife100.001/27/2014
2013 Donation
Bian Lubing/Wang Liang 30012/30/2013
Terry Wu10012/30/2013
Chen xiaomei 10012/30/2013
Auction (画扇) - Guangyong Ying
(画扇 donated by Yan Kan)
13002/2/2013
Auction (印章石) - XueYi Zhang
(印章石 donated by Roger Zhao)
11002/2/2013
Lei Fang & Sutherland 10002/2/2013
Roger Zhao5002/2/2013
Jim and Kathy Fan 3002/2/2013
Yun Xu / Yun Chen3002/2/2013
Fangxian Hu 2002/2/2013
Ping Chen / Xi Lin2002/2/2013
Jin Jin / Shi Zhong 2002/2/2013
Yu Tang / Yaoxin Wu2002/2/2013
Yuang Lou / Bini Guo 2002/2/2013
Jinxian Wu/ Serena Wu2002/2/2013
Yun Shen 1002/2/2013
Julin Gu / Zhenxia Gu1002/2/2013
Liang Wang (xiao 1002/2/2013
Bei Li1002/2/2013
Chaohui Zhang/Ping Yu 1002/2/2013
Ying Song1002/2/2013
Yuemei Sun 1002/2/2013
Sheena Hung Feng Gao1302/2/2013
Guangyong Ying 1002/2/2013
Xueyi Zhang1002/2/2013
Lucy Lu 1002/2/2013
Wang Xu1002/2/2013
2012 Donation
Yuang Lou & Bin Guo2001/18/2012
Jim Fan 2001/17/2012
Charles Jin48001/17/2012
Julin Gu 2001/14/2012
Roger Zhao5001/14/2012
Terry Wu 1001/14/2012
Ping Chen & Xi Lin2001/14/2012
2011 Donation
Mckesson Corp(Jeanne Chu)50010/26/2011
Liang Wang ( 小) 507/22/2011
Bing Hu5007/21/2011
Yuang Lou & Bini Guo 2003/21/2011
Sutherland5003/4/2011
Jim Fan & Kathy Zhang 1002/18/2011
Allen Wang & Lubing Bian2002/4/2011
Ping Chen 2002/3/2011
Anonymou Donors2041/29/2011
Julin Gu 2001/29/2011
Roger Zhao5001/29/2011
Terry Wu 1001/29/2011
Bei Li1001/29/2011
Kan Yan & Qiuping Wong12001/29/2011
Mckesson Corp (Jeanne Chu)5001/28/2011
2010 Donation
Verizon Wireless (by Peter Wu) 75010/25/2010
Yu Zaho/Liping Hao2009/11/2010
Charles Jin 22506/3/2010
Kan Yan2005/13/2010
Sutherland (by Lei Fand) 5005/13/2010
Guangyong Ying5003/8/2010
Terry Wu 1003/8/2010
Yuang Lou/Bin Guo2002/10/2010
Liang Wang 502/1/2010
Haibin Yan2001/31/2010
Bing Hu/Hong Chen 5001/31/2010
Ping Chen/Xi Lin1001/31/2010
Chaohui Zhang/Ping Yu 1001/31/2010
Anonymous Doners691/31/2010
Julin Gu/Jiafu Luo 1001/31/2010
Roger Zhao/Liping Hao5001/31/2010
Hongyuan Zha 1001/31/2010
Jim Fan/Kathy Zhang1001/31/2010
2009 Donation
Yu Zhao/Liping Hao 20010/6/2009
Bei Li1009/18/2009
Lei Fang 509/11/2009
McKesson Coporation (by Jeanne Chu)5009/10/2009
Sutherland (by Lei Fang)5004/28/2009
Yuang Lou & Bing Guo1004/25/2009
Suntrust Bank/Bing Hu 1004/21/2009
Suntrust Bank/Jin Jin1003/4/2009
Suntrust Bank/Xiangming Xu 1003/4/2009
Suntrust Bank/Terry Wu1003/4/2009
McKesson Coporation (by Jeanne Chu) 5002/27/2009
Verizon Wireless (by Peter Wu)5002/1/2009
Yu Tang & Yaoxin WU 401/18/2009
Jim D. Fan & Kathy H. Zhang1001/18/2009
cash from many anonymous Zhejiang friends at New Year Party 7511/18/2009
99 Imports, Inc. /Guangyong Ying2001/18/2009
Jun Wang 1001/18/2009
Xi Lin & Ping Chen1001/18/2009
Jin Jin & Shi Zhong 2001/18/2009
Chen Xiao & Lily Yong/ Atlanta International Culture Arts Academy 3001/1/2009
LiPing Hao & Roger Zhao 10001/18/2009
Heng Chen/ General Protecht Group5001/1/2009
Charles Jing/CJI Group 22001/18/2009
HaiYing Huang & Xiangdong Tong401/18/2009
Anthony T. Wong 301/18/2009
LiJing Ying501/18/2009
Charles Jing/CJI Group 10001/5/2009
Jimmy Tian & Zhang Lan1001/1/2009
2008 Donation
Chen Ping & Lin Xi 20010/28/2008
Bei Li/Suntrust mycause 10007/14/2008
Jin Jin & Shi Zhong 20005/01/2008
Peter Wu/Verizon wireless10004/10/2008
David & Qing Franics 20003/24/2008
Jim Fan & Kathy Zhang10001/28/2008
Sheena Gao/First Intercontinental Bank 30001/25/2008
Yu Ping/The IQ Business Group10001/22/2008
Kevin Liu 10001/19/2008
2007 Donation
AIG(company match) 50012/30/2007
All State(company match)7512/30/2007
Peter Wu 10012/28/2007
Neil Pan Allstate Agency50010/01/2007
Fang, Lei and Zhang, Jian 5008/7/2007
Xiao Chen & Lily Yong5004/23/2007
Bei Li 1007/17/2007
Sara Wang 104/28/2007
Karen Hong 1004/28/2007
Hongming Jin 504/28/2007
Bing Hu and Hong Chen 5003/19/2007
Roger Zhao 5002/12/2007
Misc. Cash Donations 482/2/2007
Jim D. Fan & Kathy H. Zhang 1002/2/2007
Mio K. Chu 1002/2/2007
Tony Chu 2002/2/2007
Chaohui Zhang & Ping Yu 1002/2/2007
Yun Shen & Diana Ngu She202/2/2007
Yi Pan102/2/2007
Yina Takekawa 102/2/2007
Jin Jin & Shi Zhong1001/27/2007
Sutherland Asbill & Brennan, LLP 5001/26/2007
Kevin and Helen Liu1001/11/2007
2006 Donation
99 Imports, Inc. /Guangyong Ying100012/29/2006
David and Qing Francis20012/27/2006
Yang Xueqing10012/5/2006
Xuefei Wu509/23/2006
Kai Yan and Family2009/23/2006
About Mortgage, Inc1008/20/2006
Yimin Tian & Lan Zhang1008/20/2006
Liang Wang & LuBing Bian2008/20/2006
Atlanta International Culture & Arts Academy5008/20/2006
Lei Fang & Jian Zhang5008/20/2006
Vivian Wong208/5/2006
Lily Qiu208/5/2006
Yun Shen & Diana Ngu She508/5/2006
Bing Hu & Hong Chen1008/5/2006
Chaohui Zhang & Ping Yu1008/5/2006
Jiandong Fan258/5/2006
Qianqian Cai208/5/2006
Anonymous958/5/2006
Neil Pan Allstate Agency5008/1/2006